ประวัติ

บริษัทก่อตั้งเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2547 ภายใต้ชื่อ บริษัท บัฟ (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินธุรกิจการให้สินเชื่อเช่าชื้อรถมอเตอร์ไซด์สำหรับแบรนด์ YAMAHA เพียงอย่างเดียว

ต่อมาในปี 2557 บริษัทขยายธุรกิจการให้สินเชื่อเช่าชื้อรถมอเตอร์ไซด์ให้กับทุกแบรนด์ ไม่ว่าจะเป็น YAMAHA HONDA KAWASAKI VESPA และ SUZUKI เพื่อให้ครอบคลุมความต้องการของลูกค้า

ปัจจุบัน ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท คือ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) และได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ในชื่อ บริษัท เน็คซ์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 บริษัทฯ โดยมีทุนจดทะเบียน 450 ล้านบาท และมีสาขาครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย

สินเชื่อและบริการ

เราจะบริการอย่างสุภาพที่สุดและมอบบริการอันเป็นเลิศแก่ลูกค้าทุกคน

สินเชื่อรถจักรยานยนต์ใหม่


สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ใหม่

บริการสินเชื่อสำหรับรถจักรยานยนต์ ทุกรุ่น ทุกค่ายรถ
เอกสารประกอบการอนุมัติ
   - สำเนาบัตรประชาชน
   - สำเนาทะเบียนบ้าน
   - เอกสารแสดงรายได้

รายละเอียด สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ใหม่
Calculate Payments Form

โปรแกรมคำนวณสินเชื่อและค่างวดเงินผ่อน

เครื่องมือที่จะช่วยให้คุณคำนวณเงินอย่างง่ายดายและรวดเร็ว


ราคายอดจัด (฿):
ระยะเวลาผ่อน (เดือน):
อัตราดอกเบี้ย (%):
 
เงินดาวน์ (฿):
 


จำนวณค่างวดที่ท่านต้องชำระ (บาท / เดือน):


0

หมายเหตุ


1. ข้อมูลการคำนวณที่ได้จากโปรแกรมคำนวณสินเชื่อ และค่างวดเงินผ่อน เป็นเพียงข้อมูลการคำนวณเบื้องต้น
    ในการอนุมัติของบริษัท ดังนั้นข้อมูลวงเงินที่ได้รับอนุมัติ อัตราดอกเบี้ย และจำนวนเงินผ่อนชำระ
    อาจมีการ เปลี่ยนแปลงได้ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
2. การคำนวณนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าทะเบียน ค่าโอน และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ

ช่องทางการชำระเงิน


แผนที่

สาขาของ เน็คซ์ แคปปิตอล ในประเทศไทย